De ToetsPraktijk

Voor De ToetsPraktijk is het kantoor ingericht in een warme en huiselijke stijl. Per team werken de werknemers aan één project voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de uitvoering van inventariserende en confronterende gesprekken of bij het stellen van (her)indicaties. Zij gaan op huis‑, bedrijfs- of praktijkbezoek bij verzekerden, burgers, pgb-houders of zorgverleners met als doel inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.

Voor de teams zijn er voldoende plekken op de kantoren ingericht voor vergaderen. Kleine 4 persoonsruimtes of gewoon in een luie stoel op de werkvloer.